Кезектеги көргөзмө: «Устаттыктын улуу уңгусу»

22- декабрда И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде алгачкы агартуучу-илимпоз  И.Арабаевдин 140 жылдык мааракесине арналган «Билим берүүдөгү интеграция маселелери жана мамилелери: Ишеналы Арабаевдин  агартуучулук жана коомдук-саясий ишмердигинин улантылышы, заманбаптуулугу» аталыштагы эл аралык илимий-практикалык  конференция болду.  «Ишеналы Арабаев — алгачкы кыргыз агартуучусу»  аттуу китеп көргөзмөсү коюлду.  Китеп көргөзмөдө Арабаевдин алгачкы эмгектери (түп нуска), Арабаев жөнүндө жазылган окумуштуулардын эмгектери, макалалары  жана Арабаевге арналган студенттердин  ырлары, эсселери, докладдары коюлду.
Как только вы приобретете диплом, большинство крупных учебных центров пришлют вам список квалифицированных кандидатов, которые хотят преподавать англи http://diplomsa-i.com/diplomy-volgograd-34/ диплом, большинство крупных учебных центров пришлют вам список квалифицированных кандидатов, которые хотят преподавать английский язык в качестве сво

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *